The Leader in Me

Wat we zien

Onze maatschappij verandert snel en daardoor veranderen ook de eisen aan onderwijs. Kennis is in toenemende mate beschikbaar; het draait steeds meer om het inzetten van talenten en vaardigheden. Eigen verantwoordelijkheid nemen, probleemoplossend vermogen, samenwerken en doelgericht kunnen werken, zijn eigenschappen die een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen en een stevige basis te kunnen leggen voor zijn/haar toekomst. 
 

The Leader in Me

Op De Sterrenboog leren kinderen verantwoordelijkheid en regie te nemen over hun persoonlijke groei en ontwikkeling. We noemen dit persoonlijk leiderschap. Om de kinderen te leren dit te ontwikkelen, werkt De Sterrenboog op basis van de pedagogische visie ‘The Leader in Me’. Deze inspiratiebron fungeert als leidraad voor ons onderwijs en persoonlijk handelen. ‘The Leader in Me’ is gebaseerd op De 7 Effectieve Gewoonten van Stephen Covey. De theorie achter de 7 gewoonten is zo simpel en krachtig dat het zich makkelijk laat vertalen naar "zelf-leiderschap". Zowel op het niveau van volwassenen, maar ook, zij het speelser, op het niveau van de kinderen.
 

Wat wij uw kind leren

 
 
 
 • Gewoonte 1: Wees proactief.
  ik richt mij op mijn eigen handelen, denk via de cirkel van invloed en neem de verantwoordelijkheid voor mijn keuzes.
   
 • Gewoonte 2: Begin met het eind in gedachten.
  Wat is mijn doel, waar ga ik voor? Ik maak een plan!
   
 • Gewoonte 3: Belangrijke dingen eerst.
  Ik weet wat mijn prioriteiten zijn en handel daarnaar.
   
 • Gewoonte 4: Denk win-win.
  Ik denk in termen van overvloed. Er liggen kansen voor iedereen.
   
 • Gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden.
  Ik luister voordat ik praat. Effectief communiceren is heel waardevol!
   
 • Gewoonte 6: Creëer synergie.
  Niet mijn of jouw manier, maar een derde, betere weg! Samen kunnen we meer dan alleen.
   
 • Gewoonte 7: Houd de zaag scherp.
  Welke dimensie wil ik verder ontdekken om zo (door) te leren?
 

De 7 gewoonten helpen ons:
 • om zelf verantwoorde beslissingen te nemen
 • om doelen te stellen en zelf de regie te nemen in het bereiken van de doelen.
 • om bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden
 • om de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken.

 
In onderstaand filmpje licht juf Renske het werken met 'The Leader in Me' toe:

https://www.youtube.com/watch?v=ArCavwvTQoc&feature=youtu.be

Cookie instellingen