Onze 6 beloften

Naast onze pedagogische visie 'The Leader in Me' hebben wij zes beloften geformuleerd over wat wij belangrijk vinden aan ons onderwijs: van basisvoorwaarden (zoals stabiliteit en veiligheid) tot aan onze onderscheidende manier voor talentontwikkeling en persoonlijke groei. Hieronder staan de zes beloften uitgelegd, met voorbeelden hoe deze beloften in de praktijk worden vormgegeven.


Op De Sterrenboog denk je in kansen en durf je te groeien!  

Op De Sterrenboog leren kinderen verantwoordelijkheid en regie te nemen over hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Eigen verantwoordelijkheid en proactief handelen zijn hierbij belangrijk. Onze pedagogische visie The Leader in Me geeft hierbij richting. Jezelf ontwikkelen is 'fun' en je hoofd stoten mag, daar leer je van! In plaats van 'ik snap er niks van' leren kinderen om zichzelf de vraag te stellen 'wat heb ik nodig om het wel te begrijpen?'. En ze leren de leerkuil te trotseren: welke strategieën heb ik om uit de leerkuil omhoog te klimmen? Ons inziens zijn dit heel waardevolle toekomstlessen!
 

Op De Sterrenboog leer je je eigen talenten ontdekken en leer je andermans talenten te zien.

Elk kind is uniek en heeft specifieke talenten. We zien het als een belangrijke missie om kinderen hun talenten te laten ontdekken. Op De Sterrenboog leren kinderen inzicht te krijgen in hun unieke talenten én hoe ze deze verder kunnen ontwikkelen. De lesmethodes geven de mogelijkheid om verschillende vakken op verschillende niveaus te doen, waardoor elk kind zijn talenten verder kan ontplooien op zijn/haar eigen niveau.  Voor de kinderen die extra uitdaging nodig hebben, is er de Plusklas. Hier kunnen ze één keer per week uitdagende projecten uitvoeren. Naast de eigen talenten leren de kinderen om talenten van anderen te zien en te waarderen. Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen samenwerken met elkaar!
 

Op De Sterrenboog is creatieve ruimte om nieuwe dingen te ontdekken en uit te proberen.

Ontdekken, creëren en experimenteren zijn belangrijke leerstrategieën voor kinderen. Het maakt leren leuk! We geven dat op verschillende manieren vorm. Zo zijn er de groep overstijgende Atelier-middagen met workshops zoals koken, houtbewerking, animatiefilmpjes maken, naaien, portretschilderen, kleien en drama. Voor ICT vaardigheid hebben we diverse activiteiten in huis zoals; Werken met de Bee-Bot of de 3D printer, leren ze samen interactief met de Touch Table (een soort IPad op tafelformaat) of ontdekken ze iets met de digitale microscoop.
 

Op De Sterrenboog vind je een veilige omgeving waarin elk kind echt gezien en gehoord wordt.

Een belangrijke basisbehoefte van een kind is dat hij/zij zich veilig voelt. Het is tegelijk een voorwaarde voor de ontwikkeling van een kind. We zijn een kleinschalige basisschool waar ieder kind telt. We kennen elkaar en dat maakt dat de sfeer op school vaak als gemoedelijk en fijn wordt ervaren. We besteden veel tijd en aandacht aan het creëren van een veilige en beschermde omgeving.
 

Op De Sterrenboog groei je samen en ontdek je, vanuit je eigen kracht, de waarde van samen zijn en samenwerken.

Samen kun je meer dan alleen. We geloven sterk in samenwerking, gebaseerd op wederzijds respect en waardering.  Het gaat hierbij niet alleen om de samenwerking tussen de leerlingen onderling, maar ook tussen de leerling en de leerkracht. Zo mogen kinderen op De Sterrenboog rekenen op een gedreven leerkracht die met elk kind graag samenwerkt aan zijn/haar persoonlijke groei. Last but not least, betreft dit natuurlijk ook de samenwerking tussen u als ouders en de leerkracht.  We gaan graag met u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind, want u kent uw kind immers het beste! De lijnen tussen school en thuis zijn bij ons dan ook kort. Naast de periodieke gesprekken (zoals 10 minuten-gesprekken) is er aan het begin van het schooljaar het Ouder-Vertel-moment, waarin u als ouders/verzorgers over uw kind vertelt aan de nieuwe leerkracht. Zo maken we samen een fijne start van het jaar!
 

Op De Sterrenboog bieden we stabiliteit en structuur.

Op De Sterrenboog maken we onderlinge afspraken, gebaseerd op waarden en normen die wij belangrijk vinden. We zien structuur en afspraken niet als beperkend, maar als voorwaarde voor een fijne leeromgeving. Want door structuur te bieden en afspraken te maken, worden dingen juist mogelijk! Structuur en regels geven kinderen duidelijkheid en veiligheid. Naast regels op schoolniveau, worden er in elke klas samen afspraken gemaakt over wat de klas belangrijk vindt.  Structuur bieden we ondermeer door het leerlingvolgsysteem, onze lesmethodes en contactmomenten met ouders.

Cookie instellingen