Voor- en naschoolse opvang

Voor de voor- en naschoolse opvang werken we samen met de Stichting Kinderopvang Driebergen-Doorn (SKDD). SKDD heeft meerdere locaties in Doorn, waaronder de ‘De Beestenboel’, en de sport BSO. De Beestenboel grenst aan het schoolplein van De Sterrenboog. Onze leerlingen hebben voorrang bij plaatsing op de BSO ’De Beestenboel’.  In alle gevallen geldt dat u zelf uw kind op een zo vroeg mogelijk moment bij de SKDD voor opvang aanmeldt. Voor meer informatie kunt u terecht op de site: www.skdd.nl

Cookie instellingen