Oudercommissie

De oudercommissie organiseert (in overleg en samen met het team) in de praktijk een grote hoeveelheid activiteiten voor de leerlingen. Zo organiseert de oudercommissie de jaarlijkse schoolreis en de avondvierdaagse en verleent zij hulp bij de uitvoering van projecten en bijzondere gelegenheden tijdens schooluren, zoals het paasontbijt, het Sinterklaasfeest en de meester- en juffendag. De oudercommissie schakelt daarbij ook de hulp van andere ouder(s)/verzorger(s) in. Aan de hand van de lijst die elke ouder aan het einde van het schooljaar (ten behoeve van het nieuwe schooljaar) ontvangt, kunnen ouders aangeven voor welke activiteiten de oudercommissie hen kan benaderen. 

De oudercommissie bestaat uit tien ouder(s)/verzorger(s) en twee leerkrachten. Bij de samenstelling wordt ernaar gestreefd ouder(s)/verzorger(s) uit alle schoolgroepen vertegenwoordigd te hebben. Jaarlijks benoemt de oudercommissie voor iedere groep een klassenouder. De klassenouder is geen lid van de oudercommissie. Hij/zij is het aanspreekpunt voor de leerkracht in geval van te organiseren activiteiten/projecten voor de desbetreffende groep. Denk hierbij aan kleinschalige ondersteuning tijdens specifieke lessen, buitenschoolse activiteiten, regelen van vervoer. Bij zaken zoals geboorte of ziekte onderneemt de klassenouder ook actie.
 
Vragen over het werk van de oudercommissie? Of wilt u ook een actieve bijdrage leveren aan de activiteiten die georganiseerd worden door de oudercommissie? U bereikt hen via: ouderraadsterrenboog@desterrenboogdoorn.nl

Cookie instellingen