Ons team

Met een gepassioneerd team zorgen we elke dag voor een fijn en hedendaags leerklimaat, waarin kinderen elk op hun eigen manier kunnen groeien en stralen. Op onze school werken zowel fulltime als parttime leerkrachten. Als er sprake is van een duobaan, dan streven wij ernaar twee leerkrachten voor één groep werkzaam te laten zijn. Op onze school werken meestal 1 of meerdere LIO-stagaires. Door de ondersteuning van stagaires hebben we meer ruimte om, daar waar nodig, met kleine groepjes leerlingen apart te werken, bv. voor extra instructie.

Wij stellen ons graag aan u voor:
 

 

Wilma Monincx - directeur

Mijn loopbaan
Via deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen. Ik ben Wilma Monincx, directeur van CBS De Sterrenboog.
Mijn loopbaan is in 1981 gestart in Kommerzijl. Ik heb hier vier jaar als hoofdleidster gewerkt op de kleuterschool. In 1985 ging ik aan de slag bij CBS Hoog Moersbergen. Eerst als leerkracht en later als adjunct directeur. In 1999 nam ik het directeurschap over en heb ik zestien jaar, met veel plezier, leiding gegeven aan CBS Hoog Moersbergen.
Hierna ontstond een mooie fusie en veranderde ook de naam. CBS De Triangel en CBS Hoog Moersbergen gingen samen en zo werd ik op 1 augustus 2015 directeur van De Sterrenboog.
Verder woon ik in Maarssen, samen met mijn man.
 
Missie
Een professioneel leerkracht blijft zich ontwikkelen en dat geldt ook voor mij. Ik ben een gedreven persoon en ambitieus. Elk kind heeft recht op een uitdagende plek waar hij/zij mag stralen met al zijn of haar talenten. Ik vind het fijn om samen met het team te werken aan een veilig en stimulerend klimaat. Tevens vind ik het belangrijk dat er ruimte is om te groeien voor iedereen, werken we handelingsgericht en zorgen we voor gezonde (leer)opbrengsten.
 
The Leader in Me
Op de Sterrenboog zijn we recent gaan werken met de visie van Stephen Covey, die gebaseerd is op effectief leiderschap via de 7 gewoonten. We geloven in eigen verantwoording en stevige wortels. We nemen u en uw kind hier graag in mee!

Ontmoeting
U komt mij tegen bij een van de ingangen van de school of in mijn directiekamer van het hoofdgebouw.
Bent u tevreden, vertel het anderen. Bent u ontevreden of heeft u goede ideeën, vertel het mij. Graag tot ziens!

 

juf Alinda - leerkracht groep 1 en 2b (zeedierengroep)

Vanuit een veilige leeromgeving kunnen kinderen zich goed ontwikkelen. Ik wil graag als leerkracht de kinderen vertrouwen geven in zichzelf, zodat zij een positief zelfbeeld krijgen. Door vertrouwen in de leerkracht en zichzelf te hebben, hoop ik dat de kinderen vol overtuiging hun eigen keuzes durven te maken en hun eigen pad gaan bewandelen. 

juf Alissa - leerkracht groep 7

Hoi! Mijn naam is Alissa Linnenbank. Ik ben 30 jaar en ik woon samen met mijn man in Scherpenzeel. 
Sinds 2018 ben ik werkzaam in het onderwijs en ik doe dit met veel plezier! Ik vind het geweldig om leerlingen te zien groeien en ze te helpen hun talenten te ontwikkelen. Ook vind ik het belangrijk dat de leerlingen zich veilig voelen en dat ze weten dat ze altijd bij mij terecht kunnen. Daarnaast wil ik hen een stukje zelfverantwoordelijkheid meegeven, want wanneer leerlingen zelf keuzes kunnen maken (binnen de kaders), wanneer zij zich verantwoordelijk voelen en wanneer zij serieus worden genomen, leren en werken zij met plezier en enthousiasme. 
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om samen met mijn paard door de bossen te rijden en af en toe een sprongetje te maken. Ook vind ik het gezellig om spelletjes te spelen en leuke dingen te doen met vrienden. 


 

juf Anita - remedial teacher 

Mijn naam is Anita en ik ben werkzaam als Remedial Teacher (RT-er) op De Sterrenboog.
Ik begeleid leerlingen met specifieke hulpvragen, die vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling. Daarnaast geef ik 1 dag per week les aan de Plusklas. In de Plusklas werken we aan projecten die uitdaging geven en waarbij vaardigheden getraind worden. We werken aan executieve functies en gaan aan de slag met opdrachten die de diepte in gaan. Ik vind het heel belangrijk dat leerlingen succeservaringen opdoen, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. Ik hecht ook veel waarde aan het welzijn van leerlingen. Ik geloof dat leerlingen pas echt tot hun recht kunnen komen, wanneer zij zich veilig en prettig voelen. Dit zijn dan ook mijn speerpunten in het werken met de leerlingen.

 

juf Bernice - leerkracht groep 4B


"Het is leuk om dingen niet te kunnen, want dan kun je iets nieuws leren!"

Deze quote van Omdenken past goed bij het onderwijs, omdat we de kinderen elke dag nieuwe vaard
igheden leren. Als kinderen aan het begin van het leerproces iets moeilijk vinden, werken ze er hard voor om beter te worden. 
Gaandeweg zie je hun zelfvertrouwen vergroten en krijgen ze uiteindelijk een succeservaring.  Het is belangrijk om elk kind uit te dagen op zijn / haar eigen niveau en het kind hier goed in te begeleiden. Het is prachtig om te zien hoe trots kinderen op zichzelf kunnen zijn als ze een doel uiteindelijk hebben behaald!


 

juf Carla - leerkracht groep 3

Mijn naam is Carla van de Bovenkamp. Ik ben 22 jaar oud en woon in Veenendaal. Dit schooljaar ben ik
op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, juf van groep 3. Elke dag ga ik met veel plezier naar
school. Het leukste aan mijn beroep is dat ik kinderen gedurende een schooljaar zie ontwikkelen en
groeien en hen hierin mag begeleiden. Ik vind het belangrijk om oog te hebben voor ieder kind en om
een veilige omgeving te creëren waarin kinderen mogen stralen en waarin zij hun talenten mogen
ontdekken.


 

juf Elly - leerkracht groep 1 en 2c (bosdierengroep)

De kern van mijn missie is dat je als kind en ook als mens nooit stopt met ontwikkelen. Er is altijd een gebied waar nog groei mogelijk is. Om goed je koers te weten is het belangrijk om dicht bij jezelf te blijven. En het is belangrijk om zaken los te laten. Soms is dat een proces wat een leerling doormaakt waar je net te veel bovenop zit, soms is dat een proces bij jezelf van de dingen die je tegenhouden in je eigen ontwikkeling. Door loslaten is er ook weer (nieuwe) groei mogelijk!


 

juf Esther - leerkracht groep 3 en intern begeleider 


Mijn naam is Esther van Gessel en ik ben de intern begeleider van De Sterrenboog. De functie van intern begeleider (ib-er) is een hele diverse. De ib-er is een aanspreekpunt voor zowel de directeur als voor de leerkrachten als het gaat om onderwijsinhoudelijke zaken en leerprocessen binnen de school. Daarbij coördineer ik mede de le
erlingenzorg en begeleid ik leerkrachten bij het handelen en omgaan met leerlingen en hun onderwijsbehoeften. Ook onderhoud ik contacten met externen zoals het Dorpsteam en het regionaal instituut dyslexie en adviseer ik bij oudergesprekken. Op dinsdag, woensdag en donderdag is dat mijn functie.
Op vrijdag sta ik met veel plezier voor groep 3 en laat ik vooral het leiden van het schoolkoor niet vergeten!


 

juf Fabiënne - leerkracht groep 8

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan! 
Dat is mijn motto en de manier waarop ik naar leren en het leven kijk. Met een flinke portie optimisme, positiviteit en enthousiasme, het nieuwe zien als een uitdaging: een nieuw avontuur! 

 

juf Gera - leerkracht groep 7

Onderwijs is een kwestie van bruggen bouwen...
Allereerst bouw ik als leerkracht een brug naar ieder kind.  
Elk kind is anders, soms is bouwen makkelijk, soms kost het iets meer tijd. Ieder kind is uniek, en juist dit maakt onderwijs blijvend boeiend. 
En dan bouwen we samen bruggen naar allerlei vakken en gebieden. 
Allesomvattend hierbij is taal en lezen. Álle vakken worden gedragen door taal/lezen/woordenschat, dat is de basis.
Daarom heb ik me gespecialiseerd op het gebied van taal/lezen en maak ik me sterk voor rijke taal in de klas. 
Onderwijs is een kwestie van bruggen bouwen... samen met de kinderen, ouders en collega's! 
 
 

juf Ingrid - leerkracht groep 6A - vertrouwenspersoon

Met enthousiasme ben ik werkzaam als groepsleerkracht binnen het basisonderwijs.Hierbij vind ik het belangrijk dat elk kind gezien wordt en zich veilig voelt binnen de school. Hier groeien ze van!Het is mooi om te zien hoe kinderen leren om hun eigen keuzes te maken en hun eigen verantwoordelijkheid leren te nemen. Samen werken aan een groep waarin iedereen gezien en zich veilig mag voelen. Ik hoop dan ook weer een steentje bij te kunnen dragen aan het onderwijs binnen De Sterrenboog.

 

juf Jaqueline - vakleerkracht gym - ondersteuner

Mijn naam is Jaqueline. Ik woon in Leersum samen met mijn man en onze lieve twee dochters.
Op dinsdagmiddag en woensdag geef ik gymlessen aan de kinderen van groep 3 t/m 8 en op maandag en dinsdagmorgen geef ik ondersteuning aan de kinderen van de bovenbouw.
Werken als juf in het basisonderwijs vind ik een mooie taak. Een jaar lang dezelfde kinderen te mogen lesgeven en hen volgen en begeleiden in hun ontwikkeling is wat dit beroep voor mij zo waardevol maakt.
Een warm en veilig pedagogisch klimaat in de klas is de basis van waaruit ik lesgeef. Een band opbouwen met ieder kind en een prettige werksfeer creëren horen hierbij.
 

juf Laura Polman - leerkracht groep 5b - bouwcoördinator middenbouw

Lieve leerlingen,
JE wandelt niet alleen mijn klas binnen, maar ook mijn hart. Voor een groot deel van de week mag ik voor jou zorgen. Met en van jou leren.
Ik leer elke keer weer opnieuw dat jij niet alleen een niveau en cijfer bent.
Je bent een mens met een eigen uniek talent en eigen gedachten.
JE BENT PRECIES GOED ZO!
Wat heb ik toch  een fijn beroep en mag ik toch zoveel leren, elke dag weer ♥️

 

 

juf Marjon - vrijwilligster

Mijn naam is Marjon en ik was ruim 30 jaar werkzaam in het onderwijs, waarvan meer dan 21 jaar op onze school. Dit schooljaar zet ik mijn werkzaamheden voort als vrijwilligster op dinsdag- en donderdagmorgen. Ik wil graag op deze manier een bijdrage blijven leveren aan de ontwikkeling en de persoonsvorming van de kinderen. Daarbij is het erg belangrijk om te kijken wat bij ieder kind past en er voor te zorgen, dat de relatie met de kinderen en de ouders goed is, wat mede bepalend is voor de resultaten. Ieder kind heeft een eigen aanpak nodig, zowel op cognitief, sociaal en emotioneel gebied. Rust, duidelijkheid en structuur vind ik daarbij erg belangrijk. Het geeft mij veel voldoening en energie om de kinderen te zien groeien in hun ontwikkeling en daarmee goed kunnen functioneren in de samenleving.

 

juf Minke - leerkracht groep 1/2 A  - bouwcoördinator onderbouw - ICT-er - Rots en Water trainer

'Wees vandaag een aardbei! Zoet van binnen en met een kroontje op.'
Het welbevinden staat voorop in mijn aanpak. Een positieve omgang en zelfcompassie vormen de basis voor een leerrijke ervaring. Mijn focus ligt op een ondersteunend pedagogisch klimaat, zodat iedereen met een voldoening en enthousiasme naar huis gaat, klaar voor de dag voor morgen. 

 

 

juf Moniek - leerkracht groep 3 - sociale remedial teacher - vertrouwenspersoon - Rots en Water trainer

 

Al een aantal jaar sta ik voor de klas. Elke dag ga ik met plezier naar school. Hetzelfde plezier gun ik de kinderen die bij mij in de klas zitten. Elke dag mag een ‘feestje’ worden, waarin het mijn uitdaging is om kinderen te doen laten verwonderen. Verwonderen over wat ze in hun mars hebben. Verwonderen over nieuwe uitdagingen die ze aangaan met hun klasgenoten of met zichzelf. Ik op mijn beurt wil mij ook verwonderen. Dit door het kind te zien zoals hij of zij is en echt te luisteren naar hoe het kind zelf in het leerproces staat. Een gezellige en fijne sfeer in de klas vind ik dan ook van grote waarde. Elke leerling in de groep doet ertoe en mag er zijn. Wanneer ik de kinderen/ouders vraag om mij als juf te typeren komen de woorden humor, positieve stimulans, vertrouwen en erkenning ter sprake. Ik vind het belangrijk om samen met het kind, de ouders en mijn collega leerkrachten goed samen te werken waarbij het kind steeds centraal staat. Het draait immers om de ontwikkeling en het gevoel van de kinderen. Elke keer weer ben ik geraakt door het feit hoe goed kinderen zichzelf kennen en dit kunnen verwoorden. Het vertrouwen hebben in de eigen kracht van het kind, dat is mijn kracht.

 

juf Nicole - leerkracht groep 1/2 a  en groep 2

Plezier zorgt voor betere prestaties, zo simpel is het. Een dag niet gelachen, is wat mij betreft een dag niet geleefd.
Plezier stimuleer ik onder meer door kinderen aan te moedigen en uit te dagen, succes te laten ervaren, door te spelen, en afwisselende en actieve werkvormen te creëren met de focus op het samenwerken.  
  

 

juf Renske - leerkracht groep 5 - bouwcoördinator bovenbouw

Sinds 2015 ben ik werkzaam op CBS De Sterrenboog. Als leerkracht laat ik graag zien dat ik er voor de kinderen ben en wil zijn. Om hen te helpen en om hun talenten te ontplooien. Ik vind het belangrijk om te werken met de uitgangspunten van handelingsgericht werken, omdat ieder kind er in de klas toe doet. Wat is nu mooier dan ieder kind op zijn eigen niveau te laten werken. Dat hij/zij de volgende dag terugkomt en nog weet en begrijpt wat hij gisteren heeft geleerd en hier trots op kan zijn.
Momenteel ben ik ook werkzaam als bouwcoördinator. Samen met mijn bovenbouw-collega's zorg dragen voor alle kinderen en een mooie plek creëren waar ieder zich kan ontwikkelen.
Mijn missie: onvoorwaardelijk er zijn voor het kind door het bieden van mogelijkheden; je staat naast het kind om het kind te begeleiden; voor het kind om de klap op te vangen en achter het kind om het te steunen.


 

Richard - conciërge

Ik ben Richard en sinds augustus 2016 werk ik als conciërge.
Sinds augustus werk ik op drie scholen van VPCO De Oorsprong.
Anderhalve dag in de week op De Sterrenboog en een dag in de week op De Wijngaard en een dag in de week op de Regenboog. 
De conciërge-taken zijn heel divers en dat maakt het werken erg gevarieerd en afwisselend. Werkzaamheden die ik verricht zijn o.a. schilder-, tuin- en kluswerkzaamheden en niet te vergeten de ballen van het dak afhalen!
Ik geniet van het werk op de scholen en de contacten met leerlingen, ouders en leerkrachten. 
Samen kunnen we zorgdragen voor een mooie en opgeruimde omgeving.

meester Ries - groep 6A

"Everyone included, everyone challenged" hetgeen zoveel wil zeggen als: alle leerlingen worden betrokken en uitgedaagd op hun niveau.
Door de jaren heen heb ik geleerd dat het belangrijk is wanneer alle leerlingen betrokken worden en blijven bij de lessen en activiteiten in de klas. Door deze betrokkenheid worden zij een essentieel  onderdeel van de groep en het leerproces. Verder is het aanbieden van de leerstof en de uitleg ervan op het niveau van ieder kind onontbeerlijk voor hun ontwikkeling. Deze twee punten lopen als een rode draad door mijn lessen met als doel een interactieve leeromgeving te creëren.
 

meester Thomas - leerkracht groep 5

Hallo! Ik ben Thomas van den Ham, 24 jaar en afgestudeerd pedagoog.
Aankomend schooljaar sta ik op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag als
zij-instromer voor groep 5. Donderdag is mijn studiedag. Afgelopen jaar heb
ik lesgegeven op een Voortgezet Speciaal Onderwijs school in Zeist.
Hiernaast heb ik tijdens mijn studie ervaring opgedaan binnen het
hoogbegaafden onderwijs.
Ik ben een rustige en duidelijke meester, die respect erg belangrijk vindt.
Verder vind ik het zelf leuk om muziek te luisteren, motor te rijden, te
gamen, te sporten en tijd door te brengen met mijn vriendin.
Ik kijk ernaar uit om op jullie school aan de slag te gaan!


meester Tim - leerkracht groep 1-2C, 4A, 6 

Het is leuk om dingen niet te kunnen,
want dan kan je iets nieuws leren.
 

juf Willeke - leerkracht groep 4A

Mijn naam is Willeke Broekhuizen en ik ben 22 jaar. Ik woon nu nog in Waarder, maar in het voorjaar van 2024 hoop ik te trouwen en naar Renswoude te verhuizen. 
Van kinds af aan wist ik al wat ik later wilde worden: juf! Ik geniet van het overdragen van kennis en het creëren van een rijke leeromgeving. Maar, ik vind het ook belangrijk dat de klas een veilige plek is voor de kinderen. Een plek waar de kinderen zichzelf kunnen zijn, een plek waar de kinderen mij én elkaar vertrouwen. Met mijn enthousiasme hoop ik de kinderen te prikkelen, uit te dagen en steeds een stapje verder te helpen. 

juf Willemijn - leerkracht groep 6B

 

Vanaf 2021 maak ik deel uit van het team van leerkrachten op de Sterrenboog. Ik ben Willemijn Bress

er en ik woon in Leersum. 
Op school heb ik het elke dag naar mijn zin, omdat elke dag afwisselend is. Het mooiste aan mijn lokaal zijn de kinderen die het elke dag vullen. Als leerkracht draag ik met mijn onderwijs graag een steentje bij aan een optimale ontwikkeling van uw kind. Daarbij vind ik het belangrijk dat er aangesloten wordt bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Als leerkracht vind ik de relatie met een leerling erg waardevol, van daaruit kan een kind zich competent en autonoom verder ontwikkelen in deze maatschappij. Tijdens de lessen pas ik graag verschillende werkvormen toe, waardoor kinderen actief kunnen leren. Daarnaast pas ik graag de zeven gewoonten toe van The Leader in Me in mijn lessen. Zo is er voor de leerlingen een duidelijke structuur en taal in de school die iedereen verstaat en toe kan passen.
 

 


 
 

  
Cookie instellingen