Levensbeschouwing

Iedereen is welkom op De Sterrenboog, ongeacht zijn/haar levensbeschouwelijke achtergrond.
De Sterrenboog is een open protestants christelijke basisschool. We laten de kinderen kennis maken met het christelijk geloof en de bijbehorende normen en waarden. Dit doen we met de godsdienstmethode Trefwoord; vanuit de Bijbelverhalen maken we de koppeling naar het hedendaagse leven en hier praten we met de kinderen over in de kring.

Nog belangrijker echter, is dat de waarden en normen tot uiting komen in hoe we met elkaar omgaan; omzien naar elkaar, warmte, respect, genieten, liefde en vertrouwen zijn belangrijke waarden voor ons. We stimuleren onze leerlingen na te denken over hun eigen waarden en normen. Hiermee hopen we dat respect voor anderen, voor andere culturen en levensovertuigingen, voor de kinderen een vanzelfsprekendheid wordt.

Cookie instellingen