Kinderraad

Voor ons is het belangrijk kinderen mee te laten denken en beslissen over wat er op school gebeurt. Kinderen hebben vaak heel goede ideeën over wat er anders of beter kan op school!
 
De Kinderraad is een groep kinderen die 1 keer per maand bij elkaar komen, samen met de directeur van de school en een ouder die de notulen maakt. Aan het begin van het schooljaar wordt er uit elke groep door de kinderen één leerling gekozen voor de Kinderraad.
 
Tijdens de vergaderingen van de Kinderraad worden allerlei onderwerpen besproken; het kerstfeest, het schoolontbijt, de muziekavond, het sinterklaasfeest, Rots en Water, de disco, schoolreisje en nog veel meer. Er worden niet alleen plannen gemaakt, maar er wordt achteraf ook geëvalueerd. Ook hebben ze het over hoe we beter met elkaar kunnen omgaan en wat ze graag op school willen veranderen. Zo is er dankzij de Kinderraad een buitenklas gekomen, hebben we een voetbalrooster gemaakt en kregen we nieuwe leesboekjes.  Ale kinderen kunnen hun input leveren aan de Kinderraad via de ideeënbusjes die in elke klas aanwezig zijn.


 
Cookie instellingen