De Oorsprong

De Sterrenboog is een onderdeel van Stichting De Oorsprong, deze beheert zeven protestants christelijke scholen in de regio. De Oorsprong is de ‘paraplu’ waar deze scholen onder hangen. Dit betekent dat iedere school een eigen onderwijsprogramma en organisatie heeft en alle scholen werken vanuit een gezamenlijke levensovertuiging en doelstelling. De stichting heeft als doel kwalitatief en eigentijds onderwijs vanuit een christelijke grondslag te realiseren. De belangrijkste kernthema’s hierbij zijn: kindgericht, resultaatgericht, maatschappijgericht en toekomstgericht.
 

Wat doet De Oorsprong voor de scholen?

Iedere school heeft een eigen onderwijskundig concept. Elke school heeft een eigen ouderraad en medezeggenschapsraad. De toegevoegde waarde van De Oorsprong voor de aangesloten scholen is dat de stichting veel taken uit handen neemt van de leerkrachten. Daardoor kunnen zij zich vooral richten op het onderwijzen van uw kind! Voorbeelden hiervan zijn het personeelsbeleid, financiën, huisvesting en het organiseren van gezamenlijke scholing. Bovendien doen de directies en leerkrachten veel dingen samen en daardoor profiteren alle scholen van de gedeelde kennis en ervaring. Kijk op www.de-oorsprong.nl voor meer informatie. Op de homepage staat een aansprekend filmpje dat goed weergeeft waar De Oorsprong voor staat!
 

Cookie instellingen