Remedial teaching

De RT-ruimte op de Sterrenboog is voorzien van een goed gevulde orthotheek. Zowel leerkrachten, als de RT-er maken gebruik van deze materialen en methodes om leerlingen met een extra zorgbehoefte te kunnen ondersteunen. Remedial Teaching (RT) vindt op 2,5 dag per week plaats buiten de groep.
 

De hulp wordt individueel geboden of in kleine instructiegroepjes en ligt op het gebied van

(begrijpend) lezen, rekenen (automatiseren), werkhouding of motorische ontwikkeling.


In overleg met de intern begeleider (IB-er) wordt er gekeken naar welke leerlingen voor de extra begeleiding in aanmerking komen. 

Cookie instellingen