Plusklas

Vanaf groep 3 kunnen leerlingen deelnemen aan de Plusklas. De Plusklas is bedoeld voor leerlingen, die vanwege hun bovengemiddelde leerbehoefte extra leerstof aan kunnen. In de jaargroepen wordt voor deze leerlingen verrijkingsstof aangeboden, in de Plusklas ligt de focus op leren leren en op het ontwikkelen van de 21e eeuwse vaardigheden. Er is ruimte voor leergesprekken, filosoferen, wetenschap en techniek, Spaans en uitdagende projecten rondom een thema.
 

Het onderwijsaanbod bestaat op dit moment uit 1 contactuur per week.


 
 
Cookie instellingen