Interne begeleiding

Binnen de school is de groepsleerkracht de eerste die leer- of gedragsproblemen signaleert. In de tijd dat de overige leerlingen zelfstandig werken, heeft de groepsleerkracht tijd om een kind extra hulp te bieden. Ter ondersteuning van de leerkrachten is voor de begeleiding van kinderen die speciale zorg en aandacht behoeven een interne begeleider aangesteld. Dit is een gespecialiseerde leerkracht die gedeeltelijk vrijgesteld is van lestaken. Zij ondersteunt de leerkrachten planmatig bij het signaleren. Dit betekent dat er een onderzoek plaatsvindt en dat er gerichte hulp gezocht wordt. Zij coördineert alle zaken rond de speciale leerlingbegeleiding. Dat kan uiteenlopen van het nog eens extra toetsen van leerlingen tot het voeren van gesprekken met ouders over de voortgang van het onderwijsproces. Bovendien houden zij contact met het samenwerkingsverband ZOUT, GGD, Zorgnetwerk Jeugd. De interne begeleider draagt samen met de leerkrachten de verantwoordelijkheid voor de inhoud van het lesprogramma. Zij bewaakt ook de vorderingen. De groepsleerkracht zorgt ervoor dat de leerlingen de speciale leerstof op de juiste manier verwerken.
De Interne begeleidster van onze school is Esther van Gessel. Je kunt haar bereiken via evangessel@desterrenboogdoorn.nl

Cookie instellingen