Handelingsgericht Werken

Handelingsgericht Werken. Dit principe gebruiken we voor de kernvakken zoals taal en rekenen. Met Handelingsgericht Werken krijgen kinderen op een voor hen passend niveau instructie en maken ze het hierbij passende werk. Zij kunnen het ene vak dus op een ander niveau volgen dan het andere vak. De leerling krijgt voor het vak dat hij/zij gemakkelijker vindt minder uitleg en verdiepingsstof dan voor een vak dat hij moeilijk vindt; hiervoor krijgt hij/zij juist meer uitleg en herhalingsstof. De vakmethodes ondersteunen dit principe. De methodiek voor rekenen biedt bijvoorbeeld na elk blok herhalingsstof en extra verdiepingsstof aan.  Zo kunnen kinderen hun talenten optimaal benutten en daar waar nodig extra uitleg krijgen. De leerkrachten hebben veel ervaring in het werken op 3 instructiegroepen.

Klik hier voor een filmpje waarin juf Moniek uitleg geeft over Handelingsgericht Werken:
 

Cookie instellingen