Onze school is een lerende organisatie en wij verzorgen vanuit een visie onderwijs met een hoge kwaliteit. Deze kwaliteit is zichtbaar door de motivatie en betrokkenheid van de kinderen. Concreet betekent dit:

  • Onze school is een Protestants Christelijke Basisschool, als team van leerkrachten proberen wij vanuit de Christelijke waarden en normen te leven en te onderwijzen;
  • Onze visie wordt bepaald door de eisen die de wetgever aan de school stelt. Deze zijn verwoord in de zogenaamde kerndoelen basisonderwijs, deze gaan vooral over de pedagogische en didactische aspecten van het onderwijs;
  • Het klimaat van onze school vinden wij belangrijk. De sfeer van de school is bepalend voor de wijze waarop kinderen niet alleen dingen leren, maar ook gestimuleerd worden de sociaal-emotionele mogelijkheden binnen de eigen ontwikkeling te benutten.

 

Ons team streeft ernaar dat CBS De Sterrenboog een school is:

  • Waar een veilige en stimulerende omgeving wordt geboden.
  • Waar eisen aan leerkrachten en kinderen worden gesteld.
  • Waar ruimte en aandacht voor de eigenheid van het individu vanzelfsprekend is.
  • Waar de aandacht van het individu voor de ander vanzelfsprekend is.
  • Waar nauwlettend (zinvolle) nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs worden gevolgd.
  • Waar naast kennisoverdracht ook ruimte is voor de sociale en creatieve ontwikkeling.
  • Waar ouder(s)/verzorger(s) zich betrokken voelen.