De ouderraad

De ouderraad organiseert -in overleg en samen met het schoolteam- activiteiten voor de leerlingen van CBS De Sterrenboog.
Plus minus tien ouders/verzorgers werken op vrijwillige basis aan een programma voor de kinderen om bij te dragen aan een onvergetelijke basisschooltijd. Eens per twee maanden op een dinsdagavond komen we bij elkaar.
Dan bespreken we de voortgang van de verschillende activiteiten, worden nieuwe activiteiten opgestart en ideeën uitgewisseld. Activiteiten die elk jaar op het programma staan zijn: het schoolreisje, het sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasontbijt, Koningsdag, de avondvierdaagse en de juffendag.
De OR denkt ook mee met de school als het gaat om het anti-pestbeleid of andere zaken die er voor zorgen dat onze kinderen het fijn hebben tijdens hun basisschooltijd.

Wil je meer betrokken raken bij school? Bied je graag een helpende hand, ben je een organisatietalent, zit je boordevol creativiteit of ben je gewoon heel erg handig? Misschien is de Ouderraad dan ook wel wat voor jou. Neem gerust contact op met één van de leden. Regelmatig verlaat een lid de Ouderraad omdat zijn/haar termijn van ongeveer 4 jaar erop zit. ouderraadsterrenboog@desterrenboogdoorn.nl

Leden die nu in de Ouderraad zitten zijn;
Voorzitter: Rinske Tuinema
Penningmeester: Leonie Lantinga
Secretaresse: Jantien vd Berge
Goyert Dorresteijn, Jantien van de Berge, Irene Nobel, Kim Ruijs, Andrea Schonberger, Petra Haartsen, Harm Jonker, Richard van den Heuvel en Kwin Rebergen.

In de Schoolgids op deze website staat alles over het ontstaan van de Ouderraad, de formatie e.d.

Waar worden de activiteiten van betaald?
Van de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage worden de activiteiten die de Ouderraad organiseert betaald. Dit schooljaar is deze bijdrage vastgesteld op € 55,00 per kind. Hiervan gaat € 32,50 naar de Ouderraad. De resterende bedrag wordt aangewend voor extra middelen om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven bieden aan de kinderen op onze school. Voor het schooljaar 2015-2016 kunt u het bedrag van € 55,-- per kind overmaken op: NL62 ABNA 049.63.69.881 t.n.v. Oorsprong inz. De Sterrenboog.

Hulpouders
De Ouderraad kan gelukkig altijd rekenen op ouders/verzorgers die op allerlei manieren hand- en spandiensten verlenen. Zonder deze hulp zou het onmogelijk zijn leuke en originele activiteiten te organiseren. Op een lijst die je eens per jaar ontvangt van Juf Wilma kun je aangeven bij welke activiteit(en) je wilt helpen. De coördinator van de activiteit neemt dan vanzelf contact met je op om af te stemmen waar en wanneer je hulp gewenst is.

Als je wat meer tijd en zin hebt en je wilt een activiteit vanaf het begin vormgeven en organiseren, neem dan contact op met één van de Ouderraadleden. Alle inspiratie en talenten kunnen we gebruiken.

Klassenouder
Jaarlijks benoemt de Ouderraad voor iedere groep een klassenouder. De klassenouder is lid van de Ouderraad. Hij/zij is het aanspreekpunt voor de leerkracht in geval van te organiseren activiteiten/projecten voor de desbetreffende groep. Denk hierbij aan kleinschalige ondersteuning tijdens specifieke lessen, buitenschoolse activiteiten, regelen van vervoer, etc. Bij geboorte, ziekte, enz. neemt de klassenouder ook actie.

Voor het schooljaar 2015 – 2016 hebben de volgende personen de rol van klassenouder.

   
 groep 1/2 a   Fleur Hellemond
 groep 1/2 b  Jolien Overboom
 groep 3  Jantien vd Berge
 groep 4  Irene Nobel
 groep 5  Antoinette Roost
 groep 6  Danielle de Jong
 groep 6b/7a  Kim Ruijs
 groep 7b  Goyert Dorrestein
 groep 8 a  Goyert Dorrestein en Petra Haartsen
 Lid Harm Jonker
Kwin Reebergen