We streven naar verbetering van kwaliteit. Het is erg belangrijk dat het niet blijft bij goede voornemens, maar de daad bij het woord voegen. Uiteraard met in ons achterhoofd dat kwaliteit komt voor tempo.

Het realiseren hiervan is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het team, maar dit kan niet zonder de samenwerking met ouder(s)/verzorger(s), externen, en bestuurders. Door het bundelen van krachten ontstaat betrokkenheid en een grotere kans op het slagen van de kwaliteitsontwikkeling en op het in stand houden van wat al bereikt is.