Op CBS De Sterrenboog is voor de begeleiding van kinderen die speciale zorg en aandacht behoeven een interne begeleiders (IB’er) aangesteld. Dit zijn gespecialiseerde leerkrachten die gedeeltelijk vrijgesteld zijn van lestaken. Zij coördineren alle zaken rond de speciale leerlingbegeleiding. Dat kan uiteenlopen van het nog eens extra toetsen van leerlingen tot het voeren van gesprekken met ouders over de voortgang van het onderwijsproces. Bovendien houden zij contact met het samenwerkingsverband ZOUT, GGD, Zorgnetwerk Jeugd.

De IB-er, Paulien Blokhuis-Korthorst, draagt samen met de leerkrachten de verantwoordelijkheid voor de inhoud van het lesprogramma. Zij bewaakt ook de vorderingen. De groepsleerkracht zorgt er voor dat de leerlingen de speciale leerstof op de juiste manier verwerken. Mocht u een afspraak met Paulien Korthorst willen maken voor een gesprek, dan kunt u telefonisch 0343 413183 of via de mail pkorthorst@desterrenboogdoorn.nl  contact opnemen.

De RT-ers, Inez van Goor, Annemarie Vercijs en Esther van Gessel, zorgen voor de begeleiding van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften inclusief de plusgroep.
Mocht u een afspraak met Inez, Annemarie of Esther willen maken voor een gesprek, dan kunt u telefonisch 0343 413183 of via de mail contact opnemen. 

 Inez van Goor    ivangoor@desterrenboogdoorn.nl  
 Annemarie Vercijs
 vercijs@desterrenboogdoorn.nl 
 Esther van Gessel  evangessel@desterrenboogdoorn.nl