CBS De Sterrenboog, een Protestants Christelijke Basisschool.
Op onze school laten we de kinderen kennis maken met het Christelijk geloof en de daar bijhorende normen en waarden.
Wij hanteren voor godsdienst de methode Trefwoord. Vanuit de Bijbelverhalen maken wij de koppeling naar het hedendaags leven en hier praten wij met de kinderen over in de kring.


Geloof: Kracht waaruit wij leven.
Hoop: Geloof is de zekerheid van wat men hoopt, en het bewijs van wat men niet ziet.
Liefde: Liefde die schenkt en er niets voor terug verwacht.
Geborgenheid: Ieder kind tot zijn recht laten komen vanuit de veilige omgeving.
Verantwoordelijkheid: De verplichting om ervoor te zorgen dat iets goed verloopt.

Hiermee hopen wij dat respect voor anderen, voor andere culturen en levensovertuigingen, voor de kinderen een vanzelfsprekendheid wordt.