Kinderraad

De kinderraad is er omdat de kinderen ook mee mogen beslissen over wat er op school gebeurt.
Uit elke groep wordt er één iemand gekozen voor de kinderraad en er is elk jaar een ander kind uit een klas .
En elke eerste maandag van de maand, om half negen tot ongeveer kwart over negen,
is er een vergadering met: voorzitter  juf Wilma en de notulist : Antoinette.
We praten over activiteiten en over ideeën uit de klas en dan gaan we uiteindelijk evalueren over de ideeën en activiteiten.
Elke klas heeft een ideeënbusje waar kinderen uit de klas ideeën in kunnen doen.
En dat ideeënbusje wordt uiteindelijk meegenomen naar een vergadering en dan wordt het opengemaakt en voorgelezen en dan kunnen juf Wilma en Antoinette kijken wat ze kunnen doen.
We denken mee met activiteiten zoals: kerst, het schoolontbijt, de muziekavond, het sinterklaasfeest, Rots & Water, de disco, schoolreisje en nog veel meer. Ook hebben we het over hoe we beter met elkaar kunnen omgaan en wat we graag op school willen veranderen. Zo is er door ons een buitenklas gekomen, hebben we een voetbal rooster gemaakt en hebben we nieuwe leesboekjes gekregen.

Iedereen van de kinderraad heeft een kinderraadmap waar de notulen en de planning in staan.
Na de vergadering worden de notulen uitgewerkt en kunnen de kinderen van de kinderraad
hem voorlezen en bespreken in de klas.
En dan kunnen ze de reacties meenemen naar de volgende vergadering.
De kinderraad is erg belangrijk voor de school en de school doet er ook echt wat mee.
En het heeft de school al goed geholpen.

                                                                     Madelien groep 8b en Sem groep 8a